Renginių nėra.
JAUNIMAS PASIRINKIMŲ KRYŽKELĖJE, 2007

JAUNIMAS PASIRINKIMŲ KRYŽKELĖJE

ARBA KUO JUŠKONIŲ JAUNIMAS TIKI

 

JAUNIMAS PASIRINKIMŲ KRYŽKELĖJE, 2007

 

 

   Visais laikais jaunas žmogus buvo pasirinkimų kryžkelėje. Tad ir šiandieninis jaunimas, kupinas jaunatviško veržlumo ir ieškodamas perspektyvų bei galimybių, išlekia į užsienį, kaip ir prieš šimtmetį Amerikon, ieškoti skanesnio duonos kąsnio ir žadėdami sugrįšti. Antai rašytojas Jonas Avyžius tikėjo, kad kaimą iš skurdo, apatijos, girtavimo ir pykčio gali išgelbėti tokie žmonės, kaip jo romano “Kaimas kryžkelėje” personažas, sąžiningas ir talentingas kolūkio vadovas - Arvydas Toleikis. Įdomu, ar jaunimas tiki tokiais kaimo “gelbėtojais”?

   ...Ėjo 1940 – ieji, kai Lietuvą okupavę sovietai, ėmėsi propagandinės kampanijos. Tų metų kino kronikose šmėkšteli Juškonių kaimo pradinė mokykla su mokiniais ir mokytaja Janina Kosmauskaite. Dabar jau garbaus amžiaus mokytoja prisiminė, jog į istorinius kadrus pateko atsitiktinai: sovietiniai kino kronikos kūrėjai anuomet filmavo Mitėniškių dvaro žemės dalinimą ir visiškai atsitiktinai kažkas pasiūlė užsukti į gretimai esančią pradinę mokyklą, kurioje dirbo jauna mokytoja. Kronikoje matome klasėje mokinius palinkusius prie knygų, kiek neįprastai atrodant jų plikai nukirptoms galvoms. Šitokiomis aplinkybėmis gimė seniausias Juškonių kaimo jaunimą įamžinęs siužetas...

 

   Pokario laikai šiose apylinkėse jaunimui, kaip mena tėvai, buvo sunkūs. Vienus išvežė į Sibirą, kiti galvas guldė miškuose, o treti ėjo į sovietų kariuomenę, likusieji dirbo tarybiniuose ūkiuose, gaudami menkaverčius darbadienius. Žinoma, savaitgaliais kartais pasilinksmindavo „vakaruškose“ klojimuose, grojant vietos armonikieriams, buvo švenčiamos tradicinės šventės. Tokia tragiška situacija aprašoma Apolonijos Zimkuvienės knygoje „Juškonių kaimas XX amžiaus pirmoje pusėje“

   Tarybiniams metams įsibėgėjus, jaunimas linksmindamasis vis daugiau išgėrinėjo: pigus vynas, degtinė skandino vietos jaunimą, todėl neretai kildavo muštynės su aplinkiniu jaunimu – duždavo kultūros namų stiklai, buvo gadinamas inventorius, o aplinkui nuolat burzgdavo motociklai bei savivarčiai sunkvežimiai (to meto pagrindinės transporto priemonės).

   Kad ir kaip keista, bet devintajame dešimtmetyje, vietos jaunimas šiltesniuoju metų sezonu ėmė vis daugiau žaisti krepšinį, futbolą, kitus žaidimus įvairiose lauko aikštelėse iki vakaro sutemų. Tuometis kolūkio pirmininkas A. Štombergas tai netrukus pastebėjo ir 1989 m. ėmėsi dar tuo metu neįprasto, aišku, šiomis dienomis ir neįtikėtino projekto – metalinių konstrukcijų sportos salės statybos Juškonyse. Be to, vietos neformalus jaunimas tuo metu talkininkavo vietos kolūkyje, todėl netrukus jau džiaugėsi aparatūra diskotekose kultūros namuose, kuriuose lankėsi iki 400 vietos bei aplinkinio jaunimo. Gaila, kad nebuvo įkurtas jaunimą vienijantis klubas, kaip tuo metu buvo Raudondvaryje. Žinoma, kildavo nepasitenkinimų, kai šokių neleisdavo daryti, o tuomet kartais kaimo seniesiems „aktyvistams“ jaunimas sutemus užremdavo duris, kurie po to ryte ropšdavosi per langus laukan. Įsidienojus ir diskutuodavo su jais, o po to guosdavo už šaunius jaunimo darbelius daugiausiai pylos gaunantį lyderį Romą Morkūną – „Romką/rusą“, patys tvarkydavo kultūros namų patalpas bei aplinką.  Apskritai, „Romka“ yra  charizmatiška asmenybė. Apie savo vaikystę praleistą Kaliningrade porina jau keliom jaunimo kartoms ir niekam tai neatsibosta, o kur dar „metalistų“ judėjimo organizavimo, įvairios jaunimo veiklos istorijos. Viena juokinga situacija susiklostė, kai tuometis „Pauliukų“ kolūkio pirmininkas A. Štombergas kolūkiečiams koncertuoti pakvietė grupę „Horoskopas“. Visus pradžioje koncerto itin nustebino didelių kolonėlių apimtys, gabenamos į kompaktišką kultūros namų salę atletiškų vyrukų. Po kelių muzikinių kūrinių žiūrovų salėje sumažėjo perpus – „pabaidė“ pragarišku garsu skambėjusi hardroko muzika, o tuo tarpu jaunimas nerealiai šėlo garso, dūmų ir ugnies fone.  Priekaištaujantiems kolūkiečiams pirmininkas tik skėsčiojo rankomis – juk grupė kainavo tik 100 rublių....  

 

   Gaila, kad „Romkai“ šiek tiek nepasisekė – gavo jaunystėje stuburo traumą ir šiek tiek negaluoja, bet nieko tai nebestebina, o jį  gerbia bei myli kaip asmenybę - patarimų, idėjų klauso visi jaunuoliai.

Sporto salės statyba, prisidėjus Jonavos savivaldybei, 1999 m. buvo užbaigta. Atidaryme dalyvavo ir krepšinio legenda (tuo metu ėjęs sporto departamento direktoriaus pareigas) Rimas Kurtinaitis, negalėjęs atsistebėti kaimo pasiryžimu sportuoti ir sale. Tiek praeitais, tiek šiais metais, bendruomenė ją toliau įrenginėjo, pirko sportinį inventorių, o  šią gegužę dažys salės grindis. Jaunimo dėka Juškonyse 2006 m. įsteigtas Laisvalaikio ir sporto klubas „Pauliukai“, veikia krepšinio komanda ir  neformali merginų sinchroninių šokių grupė „Crash dance“.

 

   Bendruomenių sąjūdžiui prasidėjus, 2003 m. buvo sukurtas Juškonių bendruomenės centras, kurio dėka neformalus vietos jaunimas buvo įjungtas į veiklą. Pradėtos rengti parko tvarkymo talkos,  Užgavėnių, Kraštiečių ir sporto šventės, vakaronės. Svarbu tai, kad jaunimas ėmėsi iniciatyvos, todėl per bendruomenę buvo teikiami projektai. Paminėtini projektai „Sportuok ir draugauk“, „Norime pažinti“, kuriuos finansavo Valstybinė Jaunimo Reikalų Taryba. Jaunimas ne tik sportavo, draugavo, bet ir nuoširdžiai dirbo. Vienas iš jų darbų - Juškonių informacinis stendas, įamžinęs aplinkos praeitį dabartį ir ateitį...

 

   Deja, šioje vietoje šių metų kovo mėnesį vos neįvyko tragedija. Neblaivus vairuotojas, vakaro metu nesuvaldęs automobilio, tiesiog nušlavė autobusų sustojimo stotelę ir nusileido greta stendo. Tik laimingo atsitiktinumo dėka jaunimas, nors buvo jau įprasta, nevakarojo ant suoliuko...

 

   Tačiau jaunimėlis vis tik pilnas optimizmo – sutvarkė avarijos aplinką, taip pat ėmėsi vietos tvenkinio ir aplinkos švarinimo. Dar laukia pavėsinių, suolų, sūpynių pastatymas pramogų parkui bei naujų idėjų, projektų įgyvendinimas, galiausiai naujam gyvenimui pakils kultūros namai...

 

   Kiekviena karta gyvena senų ir naujų tradicijų kryžkelėje, iš praeities į dabartį žvelgiama skirtingai. Todėl svarbiausia pasitikėti savo jėgomis, savo jaunyste ir gyvent prasmingai. Gaila, jog tai, kas šiandien modernu ir šiuolaikiška, laikui skubant, taps nostalgiška istorija, kurią norėsis prisiminti savo amžininkų sueigoj...

 

JUŠKONYS

2007 m. gegužė

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010